Elevside
Driving Academy

Information til elever hos Driving Academy

Betaling af prøver

Før vi kan bestille teori- eller køreprøve til dig, skal du betale prøvegebyr til Staten.
Det gør du via det link, der er tilsendt til din e-boks, eller ved at betale på kørekort kontoret.
Gebyret bliver automatisk registreret på dit cpr nr., og vi har herefter mulighed for at bestille prøven til dig.

Bemærk: Du skal ikke betale gebyrer til vores konto nr. da din prøve så ikke bliver registreret i booking systemet, og vi kan derfor ikke bestille prøven til dig.

Driving Academy´s kontooplysninger:
Reg.nr.: 6858
Kontonr.: 0001104442

Her kan du hente huskeark til din køreprøve

Klik på dokumentnavnet for at downloade

Download kørekort ansøgning

Download samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring til kørekortansøgere, der er under 18 år.

Navigation